Om fritidshem

Fritidshem kompletterar skolan och här kan barnen göra läxor, leka och få måltider. Den pedagogiska verksamheten utgår från barnens intressen och anpassas till deras olika förutsättningar. 

Riktlinjer, regler och taxor gällande förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem, pdf

Välkommen till fritidshem (utdrag ur Riktlinjer, regler och taxor gällande förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem), pdf

Tider för fritids

I regel är fritidshemmen öppna vardagar mellan klockan 06.00-18.00. Ditt barn har rätt till den tid i fritidshem som behövs (utöver ordinarie skoltid) för att du ska kunna jobba eller studera.

  • Är du arbetssökande kan ditt barn vara på fritidshem upp till 5 timmar per vecka och under lov som mest 15 timmar per vecka. 
  • Är du föräldraledig kan ditt skolbarn inte gå på fritids eller behålla sin plats. Den sägs upp i samband med småsyskonets födsel.

Ansökan

För skolbarn som bara behöver skolbarnsomsorg under lov- och studiedagar finns det möjlighet att få lovtillsyn på fritidshemmet. 

Ansök om plats i fritidshem eller lovtillsyn