Om fritidshem

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Lärandet ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ.

Här hittar du mer information om riktlinjer, regler och taxor för förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Välkommen till fritidshem (utdrag ur Riktlinjer, regler och taxor gällande förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem).pdf

Tider för fritids

I regel är fritidshemmen öppna vardagar mellan klockan 06.00-18.00. Ditt barn har rätt till den tid i fritidshem som behövs (utöver ordinarie skoltid) för att du ska kunna jobba eller studera.

  • Är du arbetssökande kan ditt barn vara på fritidshem upp till 5 timmar per vecka och under lov som mest 15 timmar per vecka. 
  • Är du föräldraledig kan ditt skolbarn inte gå på fritids eller behålla sin plats. Den sägs upp i samband med småsyskonets födsel.

Ansökan

För skolbarn som bara behöver skolbarnsomsorg under lov- och studiedagar finns det möjlighet att få lovtillsyn på fritidshemmet. 

Ansök om plats i fritidshem eller lovtillsyn

Registrera schema

Från och med den 4 februari ska du använda appen Tieto Edu för att registrera schema. Appen finns att ladda ned via Google Play och App Store. 

Beskrivning av tjänsten "Barnschema". 

Användarhandledning – så registrerar du schema i Tieto Edu.

Logga in i webbversionen av Tieto Edu

Det finns en webbversion av Tieto Edu app om du vill logga in via webbläsare för att registrera schema. Du loggar in med BankID.

Direkt till inloggning i Tieto Edu app webbversion med BankID