Om fritidshem

Fritidshem kompletterar skolan och här kan barnen göra läxor, leka och få måltider. Den pedagogiska verksamheten utgår från barnens intressen och anpassas till deras olika förutsättningar. 

Tider för fritids

I regel är fritidshemmen öppna vardagar mellan klockan 06.00-18.00. Ditt barn har rätt till den tid i fritidshem som behövs (utöver ordinarie skoltid) för att du ska kunna jobba eller studera.

  • Är du arbetssökande kan ditt barn vara på fritidshem upp till 5 timmar per vecka och under lov som mest 15 timmar per vecka. 
  • Är du föräldraledig kan ditt skolbarn inte gå på fritids eller behålla sin plats. Den sägs upp i samband med småsyskonets födsel.

Ansökan

För skolbarn som bara behöver skolbarnsomsorg under lov- och studiedagar finns det möjlighet att få lovtillsyn på fritidshemmet. 

Ansök om plats i fritidshem eller lovtillsyn