Förskoleklassen ska stimulera barnets utveckling och lärande och förbereda barnet för fortsatt utbildning. I förskoleklassen kombineras förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik. Lek och skapande är viktiga delar i verksamheten.

Från hösten 2018 är förskoleklass obligatorisk. Det betyder att alla barn ska delta om det inte finns särskilda skäl som talar emot. 

I Karlskrona kommun finns både kommunala och fristående förskoleklasser. Du kan önska vilken förskoleklass ditt barn ska gå i. Innan förskoleklassen startar på hösten kommer ett besked om erbjuden plats på en skola. Du som förälder har alltid rätt att välja en annan skola, i mån av plats. 

Läs mer om att välja skola