Ofta finns det ett nära samarbete mellan förskoleklassen och skolår ett, för att barnen på ett naturligt sätt ska lära känna sin nya skola och personalen som arbetar där.

Innan förskoleklassen startar på hösten kommer ett besked om erbjuden plats på en skola. Du som förälder har alltid rätt att välja en annan grundskola, i mån av plats. 

Läs mer om att välja grundskola