Varje skola avgör om eleven får ekonomisk ersättning för mat. Före praon får eleven ett praktikkort där skolan anger om ersättning erbjuds. I så fall står det "mat medtages" eller "matersättning" på kortet.

Matersättningen är 30 kronor per dag. 

Du som vårdnadshavare gör ansökan efter praoperiodens slut. I ansökan anger du vilka veckor och vilken arbetsplats prao-perioden gäller. Du lämnar också de bank- och kontaktuppgifter som behövs för att pengarna ska kunna betalas ut.

  • Om dina personuppgifter

    När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

    Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

    Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun