Det innebär att under två månader framöver kommer du att cykla och gå via Blekingegatan. Anledningen är anläggningsarbete vid Pottholmen.