Arbetet börjar måndag 19 augusti beräknas pågå till slutet av september. Under tiden arbetet pågår måste trafikleden för sjötrafik stängas eftersom den byggställning som används gör att bron inte kan öppnas.

Mindre båtar med max 4 meter över medelvattenstånd (MW) samt med maxbredd på 6 meter kan ta sig förbi som vanligt under bron.

Fordonstrafik uppe på bron kommer inte påverkas av underhållsarbetet. Underhållsarbete är ett regelbundet arbete som Trafikverket gör på alla sina broar för att säkra deras kvalitet och livslängd.

Läs det senaste om Trafikverkets brounderhåll i Blekinge på: www.trafikverket.se/broblekinge