Markytor på bland annat Saltö torg förbereds för att kunna bli tillfälliga parkeringsytor. När parkeringsplatserna är klara kommer de att skyltas med vilka parkeringsvillkor som kommer att gälla på platsen.

De nya parkeringsplatserna är tillfälliga eftersom det i framtiden kommer att byggas på området. Parkeringsplatserna kommer inte att fungera som långtidsparkering utan är i huvudsak tänkta som besöksparkering till bostäder och verksamheter i området samt för badplatserna på Saltö och Dragsö.