Vattenledningsnätet kommer att spolas med luft och vatten.

Under perioden då arbetet pågår kommer vattnet periodvis vara avstängt. Vattentankar kommer att placeras ut där vatten kan hämtas i egna behållare.

Här hittar du mer information om spolningarna och karta över aktuella områden.