Genom att tillfälligt tillåta en vänstersväng vid utfarten på Mejeristvägen in på parallellgatan till Lyckebyvägen blir det möjligt att köra direkt mot Mariedal, Kungsmarken och Lyckeby. 

Den nya utfartsmöjligheten ska underlätta trafiksituationen vid cirkulationsplatsen i korsningen Lyckebyvägen - Ronnebyvägen.

Den nya utfartsmöjligheten görs tillfälligt på prov under två till tre veckor.