Huvudentrén kommer vara tillfälligt stängd när två almar utanför ska beskäras.