Eldningsförbud introbild.png

Du hittar mer information om förbudet och rekommendationer på Länsstyrelsens hemsida:

Länsstyrelsen Blekinges information om vad som gäller vid eldningsförbud.