Arbetet påbörjas under tisdagen den 14 september och beräknas vara klart i slutet av december.

Cyklister och gående hänvisas att följa skyltning via Blekingegatan förbi Pottholmen.