Använd om möjligt alternativa vägar och följ anvisningar på platsen.