Begränsad framkomlighet rör korsningen Kilströmskajen/Målaregatan och Björkholmskajen. Endast en körbana hålls öppen och trafiken kommer att regleras med trafikljus.

Under vecka 49 och 50 utförs pålningsarbeten för pump- och transformatorstation på Kilströmskaj. De båda busshållplatserna på vardera sida av Björkholmskajen kommer även att flyttas cirka 100 meter längre ifrån korsningen.