Följande sträckor berörs av arbetet:

  • från E22 och cirka 600 meter in på väg 748
  • sträckan mellan Hallarum och L. Rom

Arbetet påbörjas tisdag den 13 augusti och beräknas vara klart under vecka 34.

Trafiken kommer att regleras med vakt och lots.