Trafikverket byter just nu ut belysning längs med Ronnebyvägen vid Rosenholm, efter västra avfarten från E22 in till Karlskrona.

På grund av förseningar har Trafikverket förlängt tiden för arbetet. Det betyder att omledning av trafiken vid trafikplatsen kommer att pågå fram till den 28 juni. 

Under pågående arbete är den öppna körbanan på sträckan skiljd från arbetsområdet med en barriär.

Följden blir att cyklister tills vidare inte kommer att kunna ta sig igenom denna vägsträcka, utan hänvisas att cykla via Boråkra.