I arbetet med Översiktsplan 2050 genomfördes ett programsamråd mellan den 4 februari och den 25 mars 2019. Då hade medborgarna i Karlskrona möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Nu är en sammanställning av de synpunkter som kommit in klar. 

Klicka på bilden nedan för att öppna den digitala planen.  

Sammanställning av synpunkter

Programsamrådet för Översiktsplan 2050 är avslutat och synpunkterna som inkommit via plattformen här på hemsidan och på dialogturnén som hållits på olika platser i kommunen har sammanställts. 

Här hittar du den digitala Översiktsplanen 2050

Här kommer du direkt till en sammanställning av de synpunkter som inkommit

Vi vill tacka alla för stort engagemang under programsamrådet!

/projektgruppen för Översiktsplan 2050

Samråd till vintern

Nästa steg är samråd. Då kommer ett förslag till mark- och vattenanvändningskarta att presenteras. Enligt en preliminär tidplan kommer samrådet att hållas runt årsskiftet 2019/2020. 

 

Öppna programmet för översiktsplan 2050