Nu har du möjlighet att tycka till om samrådsförslaget till Översiktsplan 2050. Ett förslag till ny översiktsplan för Karlskrona kommun har arbetats fram och finns ute på samråd mellan 4 maj och 7 september 2020. Under denna tid kan du ställa frågor och lämna synpunkter kopplade till förslaget. 

Klicka på bilden nedan för att öppna portalen med den digitala planen.  

samråd 1200x627.jpg

Samråd

Förslag till Översiktsplan 2050 är ute på samråd mellan 4 maj och 7 september 2020. Med anledning av rådande läge gällande covid-19 begränsas möjligheten till fysiska möten.

En video som förklarar de bärande delarna av förslaget har tagits fram och finns tillgänglig nedan. Du kan välja att få videon textad genom att sätta igång filmen och trycka på bokstaven "c". 

Utskrivet format

Översiktsplanen är digital, men varje del av översiktsplanen går att skriva ut genom att klicka på knappen ”skriva ut” i vänstra hörnet. För dig som vill ha hela den utskrivna versionen finns den att ladda ner nedan:

Översiksplan 2050_samrådsversion.pdf

Du kan även ta del av förslaget till en ny översiktsplan i utskrivet format i receptionen på Karlskrona kommun, Östra Hamngatan 7 B och på samtliga av Karlskrona kommuns bibliotek.

Så når du oss:


Via telefon
Du kan ställa frågor som rör Översiktsplan 2050 genom att ringa: 
0455-32 20 01

Tjänstemän från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen finns tillgängliga för att svara på frågor.

Telefontid:

Tisdagar, klockan 10.00-12.00
Torsdagar, klockan 10.00-12.00 

På plats på Trossö
Träffa representanter för kommunen för att diskutera och ta del av förslaget. 

Var: Trossö, Ronnebygatan, utanför Hemköp
När: 19-21 augusti, klockan 12.00-17.30

Lämna dina synpunkter

Synpunkter på förslaget lämnar du enklast direkt i portalen ovan under fliken ”Vad tycker du?”. 

Du kan även skicka in dina synpunkter skriftligen till:

samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se

eller

Karlskrona kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
371 83 Karlskrona

Process

Nu är förslaget till Översiktsplan 2050 ute på samråd. Det är ett av totalt tre tillfällen där medborgarna bjuds in för att ta del av förslaget och lämna synpunkter. Ett programsamråd hölls vintern 2019 där vi fick in tankar och förslag i ett tidigt skede av processen. Efter samrådet kommer utställningen som är nästa möjlighet för medborgare att ta del av förslaget. Preliminärt kommer detta att hållas runt årsskiftet 2020/2021. 

Processpil_samråd_croppad.png

Öppna programmet för Översiktsplan 2050

Sammanställning av synpunkter från programsamråd

I arbetet med Översiktsplan 2050 genomfördes ett programsamråd mellan den 4 februari och den 25 mars 2019. Då hade medborgarna i Karlskrona möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Nu är en sammanställning av de synpunkter som kommit in klar.

Här kommer du direkt till en sammanställning av de synpunkter som inkommit.