Här hittar du Karlskrona kommuns fördjupade översiktsplaner:

Skärgården

Karlskrona kommuns strategi för en levande skärgård är bland annat en utveckling av attraktiva livsmiljöer, ett rikt näringsliv och bra kollektivtrafik. Utveckling ska ske långsiktigt hållbart i samklang med naturen och med en bevarad kulturell identitet.

Fördjupning av översiktsplan för skärgården del 1.pdf

Fördjupning av översiktsplan för skärgården del 2.pdf

Födjupning av översiktsplanen för skärgården del 3.pdf

Trummenäs

Den fördjupade översiktsplanen för Trummenäs antogs 2016. Syftet med fördjupningen var att belysa förutsättningarna för att utveckla området, framför allt mot bakgrund av vatten- och avloppsförsörjningen eftersom det är ett stort tryck på att utveckla Trummenäs och Torsnäs.

Fördjupning av översiktsplan för Trummenäsområdet.pdf

Verkö

Planen för verkö antogs 1997 och behandlar hamnens och industrins utveckling samt kopplingar till infrastrukturutvecklingen.

Fördjupning av översiktsplanen för Verkö.pdf