Vision Stortorget 

Det nya Stortorget andas liv och rörelse men ger också tillfälle till ro. Här kan du slå dig ner på Solgatan i den tidigare vårsolen eller varför inte ta en glass i trapporna runt Karl XI. På kvällarna kommer ny belysning att lysa upp torget på ett magiskt sätt.

En belysning som också kommer skapa trygghet för Karlskronas invånare. På dagarna fortsätter torghandeln att skapa liv på platsen och torgytan kommer fortsatt att användas för olika typer av evenemang.

Stortorget fortsätter att vara en stor turistattraktion med dess historiska värden samtidigt som det blir en attraktivare plats att vistas på för Karlskronas invånare. Torget utvecklas till en social plats där människor kan röra sig fritt utan biltrafik.

Mitt i världsarvet

Karlskrona är en världsattraktion och finns med på UNESCO:s världsarvlista. Stortorget är en del i världsarvet och ska leva upp till internationella förväntningar samtidigt som det fungerar som Karlskronabornas offentliga vardagsrum.

Utvecklingen av Stortorgets miljö ska vara på ett sådant sätt att den uppfyller båda dessa syften. Stadskärnan i Karlskrona är och ska vara en handelsplats, en mötesplats och en arena för upplevelser.

Statyn av Karl XI - en träffpunkt

Platsen runt Karl XI -statyn är nu en träffpunkt där människor kan mötas och umgås eller där besökare kan ställa sig och ta fotografier över Stortorget.

Under våren 2017 byggdes platsen runt statyn om med sittvänliga trappsteg och kanter av granit. Det byggdes också en rullvänlig ramp upp till kungen.

Så fortsätter Stortorget att utvecklas

Arbetet med att utveckla och bygga om Stortorget började våren 2017 och pågår under en sexårsperiod.