Den byggherre som får en markanvisning har under en viss tid och under vissa villkor rätt att ensam förhandla med Karlskrona kommun om en ny exploatering av marken. Beslut om markanvisning kan fattas både före och efter att detaljplanen har fastställts.

Markanvisningar vänder sig i första hand till intressenter inom bygg- och fastighetsbranschen.

Pågående

Östra delen av Västra Gärde, Spandelstorp

Information om Östra delen av Västre Gärde, Spandelstorp, zip-fil 15 MB

Markanvisning har tilldelats följande byggherrar: Kvarter 1 och 2: Eksjöhus, kvarter 3: Obos och kvarter 4: Huspunkten/Bysnickaren. Tomtförsäljning påbörjades i början av 2017. Byggnation pågår. Kvarteren bebyggs av friliggande villor.

Kilströms kaj

Information om Kilströms kaj, Björkholmen, zip-fil 22 MB

Markanvisning har tilldelats Kilskrona AB. Markarbeten har påbörjats.

Pottholmen   

Markanvisning av kvarter 1,2 och 4 (kvarteret Smedjan, Stadsporten och Hemgården) har tilldelats Kärnhem AB. Byggnation pågår på kvarteret Smedjan och markarbeten fortsätter på övriga kvarter.

Villa Fehr, Nättraby

Markanvisning har tilldelats SBU F-dotter AB. Markarbeten har påbörjats.

Markanvisningsavtal Villa Fehr, med bilagor.zip

Intresseanmälan markanvisning

  • Om dina personuppgifter

    När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

    Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighets- principen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

    Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun