Preliminär tidplan

2018

Under sommaren 2018 publicerade Karlskrona kommun en öppen inbjudan till arkitektfirmor att delta i en arkitekttävling för nybyggnad av kulturhus i Karlskrona. Efter sommaren valdes de fyra mest lämpade  arkitekt-teamen ut utifrån en rad fastställda kriterier.

Tävlingen följer Sveriges Arkitekters rekommendation kring sekretess vid prekvalificering och offentliggörande av deltagare inför inbjudna tävlingar. Tävlingsbidragen är därför anonyma för varandra och jurymedlemmar.

Inbjudan till projekttävling om kulturhus i Karlskrona, pdf

De fyra utvalda arkitekt-teamens uppgift under hösten och vintern är att ta fram ett förslag på utformning av det nya kulturhuset. Tävlingen utgår från ett fastställt tävlingsprogram. 

Tävlingsprogram arkitekttävling för kulturhuset i Karlskrona, pdf

Förslagen kommer att bedömas av en jury, bestående av politiker och tjänstemän från Karlskrona kommun, samt två ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter.

Bidragen utvärderas utifrån gestaltning, funktion, utvecklingsbarhet och förvaltning. Det råder sekretess för att tävlingsdeltagarna ska vara helt anonyma för varandra och jurymedlemmar. 

I början av 2019 utser juryn en vinnare som får uppdraget att rita klart det nya kulturhuset som bland annat ska rymma stadsbibliotek, besökscentrum, konsthall, blackbox, publika ytor och öppna scener samt möteslokaler. 

Varför en arkitekttävling?

För att säkerställa stor kreativitet, hög kvalitet och långsiktig hållbarhet valde kommunen att bjuda in till en arkitekttävling.

2019

Vinnarens och övriga tre finalisters bidrag offentliggjordes den 3 april.

Efter avslutad bedömning har juryn utsett Karls krona, ritat av arkitektkontoret Dorte Mandrup, till vinnare i projekttävlingen om gestaltning av ett kulturhus i Karlskrona.

Juryn rekommenderar förslaget för fortsatt bearbetning och genomförande. 

Läs mer om vinnaren och övriga finalister i arkitekttävlingen 

Projektering för förfrågningsunderlag påbörjas första kvartalet 2019 och pågår till fjärde kvartalet 2019.

2020

Preliminär byggstart av det nya kulturhuset. 

2021

Kulturhusets byggnad beräknas stå klar för inflyttning under sista halvåret 2021.