Kulturhuset i Karlskrona

Karlskrona kommun ska bygga ett kulturhus i Karlskrona. Visionen är att kulturhuset ska bli en knutpunkt för olika slags kulturaktiviteter och fungera som en modern mötesplats. Det ska vara ett offentligt rum för samvaro, upplevelser och information.