DSC_0224.jpg

Verksamheten bedrivs i en äldre träbyggnad som uppfördes år 1790 på Södra Kungsgatan 4. Syftet med renoveringen är att skapa en fungerande planlösning och god arbetsmiljö för personal, kostavdelning och förskolebarn som ska vistas i lokalen.

Ritningar över nya lokalerna

Här kan du se de senaste ritningen på hur förskolan planeras se ut när den står färdig. Enligt planen ska verksamheten kunna påbörja inflyttning 31 aug 2021. 

Ritning plan 1 Sjöstiernan.jpg

Ritning plan 2 Sjöstiernan.jpg

Tidplan

Tidplan sjöstiernan.jpg

Vad händer just nu?