Verksamheten bedrivs i en äldre träbyggnad som uppfördes år 1790 på Södra Kungsgatan 4. Syftet med renoveringen är att skapa en fungerande planlösning och god arbetsmiljö för personal, kostavdelning och förskolebarn som ska vistas i lokalen.

Ritningar över nya lokalerna

Här kan du se den senaste ritningen på hur förskolan planeras se ut när den står färdig. Enligt planen ska verksamheten kunna påbörja inflyttning i januari 2022. 

 

Ritning-byggprojekt-Sjostierna200909.png

Tidplan

Start - april 2020

Inre rivning - maj-juni 2020

Projektering och inlämning av bygglov - maj-augusti 2020

Upphandling - september 2020

Byggstart - januari 2021

Färdigställande - januari 2021

Vad händer just nu?