Som ett svar på den brist av omvårdnadsboenden som finns inom äldrevården och eftersom behovet av bostäder bara förväntas öka togs beslutet att fastigheten Mogården i Rödeby skulle ersättas av ett nytt omvårdnadsboende. Äldrenämnden och kommunstyrelsen godkände begäran om investeringstillstånd för projektet i maj respektive juni 2019, sedan påbörjades etableringen av bygget i september 2019. 

Ritning Mogården_webb.jpg

Movägen_Final_Screenshot_7.jpg

Det nya omvårdnadsboendet planeras innehålla ca 48 lägenheter samt grupplokal för äldrenämndens hemtjänst i egen regi i Rödeby. Lokaliseringen centralt i Rödeby med närhet till kollektivtrafik och service ses som positivt ur verksamhetshänseende.

Påverkan på omgivningen under byggarbetet 

Vägarna och parkeringsplatserna kring före detta Mogården påverkas av bygget. Häggvägen är avstängd under arbetets gång. 

Tidplan

Tidplan (002).jpg

 

Vad händer just nu?