3519178-SITE_JKC_NYBYGGNAD+LANDSKAP.jpg

Jämjö Kyrkskola har länge haft en arbetsmiljöproblematik som endast fått tillfälliga lösningar i väntan på en permanent åtgärd. Som en respons på detta har kunskapsförvaltningen beslutat att nuvarande Jändelskolan ska förändras från en 4-9 skola till en F-9 skola och ett kunskapscenter. Därmed kan Jämjö Kyrkskolas verksamhet med drygt 200 elever flyttas till nya Jämjö kunskapscemtrum.

Projekteringstillstånd för projektet beviljades av kommunstyrelsen i maj 2019.

skissjkc.PNG

Projektet kommer innefatta både ny- och ombyggnationer för att kunna erbjuda tillfredställande lokaler till befintliga och nytillkommande elever. Bland annat planeras en ny byggnad för F-3 samt om- och tillbyggnationer av matsal, idrottshall och slöjdutrymme. Utomhusytor kommer också ses över och ett nytt entréstråk planeras.

Skisser och inspirationsbilder

Här kan du se några utvalda skisser och inspirationsbilder.

skissjkc2.png

fasad nytt hus.png

inre gestaltning.png

Tidplan

tidplan2.PNG

Vad händer nu?

Projektet befinner sig just nu projekteringsfasen och ett förfrågningsunderlag håller på att tas fram. Underlaget kommer att användas för att göra en bygglovansökan, men kommer att även användas längre fram i upphandlingen av en entreprenad.