Jämjö Kyrkskola har länge haft en arbetsmiljöproblematik som endast fått tillfälliga lösningar i väntan på en permanent åtgärd. Som en respons på detta har kunskapsförvaltningen beslutat att nuvarande Jändelskolan ska förändras från en 4-9 skola till en F-9 skola och ett kunskapscenter. Därmed kan Jämjö Kyrkskolas verksamhet med drygt 200 elever flyttas till nya Jämjö kunskapscemtrum.

Projekteringstillstånd för projektet beviljades av kommunstyrelsen i maj 2019.

skissjkc.PNG

Projektet kommer innefatta både ny- och ombyggnationer för att kunna erbjuda tillfredställande lokaler till befintliga och nytillkommande elever. Bland annat planeras en ny byggnad för F-3 samt om- och tillbyggnationer av matsal, idrottshall och slöjdutrymme. Utomhusytor kommer också ses över och ett nytt entréstråk planeras.

Skisser och inspirationsbilder

Här kan du se några utvalda skisser och inspirationsbilder.

Jandelskolan_INT_logotype KT Karlskrona.jpg

Jandelskolan_EXT_logotype KT_liten.jpg

skissjkc2.png

fasad nytt hus.png

inre gestaltning.png

 

Tidplan

tidplan2.PNG

Vad händer nu?

Projektet befinner sig i upphandlingsfas med entreprenör och går enligt tidplan.