Gullbernavägen

Utveckling av Gullbernavägen pågår. Under 2018 kommer en separat gång- och cykelväg med trädplantering att byggas längs med vägen. 

Läs mer om gestaltningsprogram för Gullbernavägen