Detaljplaner omfattar oftast mindre delar av kommunen, kanske ett kvarter eller några fastigheter. En detaljplan kan till exempel reglera om marken ska användas till bostäder, verksamheter eller parkmark. Men också hur gator ska anläggas, antal våningar för byggnader och hur mycket som får byggas.