Bilder från byggprojekt i Karlskrona

Karlskrona bygger

Karlskrona kommun vill växa och behöver bygga mer när invånarna blir fler och för att bli en ännu mer attraktiv kommun att leva och bo i. 

Läs om olika projekt i broschyren Karlskrona bygger (pdf, 2,2 MB)

Stadsutvecklingsprojekt

I stadsmiljön pågår stora förändringar och här kan du läsa mer om de största byggprojekten som pågår i centrala Karlskrona just nu. Till exempel den nya stadsdelen Pottholmen som håller på att växa fram på Trossö och utvecklingen av Kilströmskaj på Björkholmen.

Till projektsidan

Se karta över aktuella byggprojekt runt om i Karlskrona

Detaljplaner

Detaljplanen är juridiskt bindande och talar om hur och till vad man får använda mark och vatten inom ett område. Syftet med detaljplanen kan vara att göra det möjligt att bygga nya hus eller anläggningar. 

Alla pågående och gällande detaljplaner

Planbesked

Om du vill göra något som kan innebära att en detaljplan behöver förändras ska du ansöka om ett planbesked.

Ansök om planbesked

Gestaltningsprogram

Ett gestaltningsprogram är en samling riktlinjer för utformning av det offentliga rummet som utgörs av gator, torg, grönytor, allmänna platser och parkeringsytor. 

Till aktuella gestaltningsprogram

Översiktsplan

En översiktsplan är kommunens vägledning för hur mark och vatten ska användas när vi planerar nya bostäder och byggnader för olika verksamher, som till exempel skolor. 

Läs mer om Karlskrona kommuns översiktsplan 2030