Bilder från byggprojekt i Karlskrona

Karlskrona bygger

Karlskrona kommun vill växa och behöver bygga mer när invånarna blir fler och för att bli en ännu mer attraktiv kommun att leva och bo i. 

Se karta över aktuella byggprojekt runt om i Karlskrona

Läs om olika projekt i broschyren Karlskrona bygger (pdf, 14,5 MB)

Stadsutvecklingsprojekt

I stadsmiljön pågår stora förändringar och här kan du läsa mer om de största byggprojekten som pågår i centrala Karlskrona just nu. Till exempel den nya stadsdelen Pottholmen som håller på att växa fram på Trossö och utvecklingen av det nya kulturhuset.

Till projektsidan

Kommunala bygg- och anläggninsprojekt

På denna sida hittar du information om de kommunala bygg- och anläggningsprojekt som just nu genomförs över hela kommunen. Det handlar kommunala projekt som till exempel omvårdnadsboenden eller nya förskolor och skolor.

Kommunala bygg- och anläggningsprojekt

Detaljplaner

Detaljplanen är juridiskt bindande och talar om hur och till vad man får använda mark och vatten inom ett område. Syftet med detaljplanen kan vara att göra det möjligt att bygga nya hus eller anläggningar. 

Alla pågående och gällande detaljplaner

Planbesked

Om du vill göra något som kan innebära att en detaljplan behöver förändras ska du ansöka om ett planbesked.

Ansök om planbesked

Stadsmiljöutveckling

Det finns flera vägledande och styrande dokument för utformningen av stadens allmänna platser såsom gator och torg.

Här hittar du information om stadsmiljöutvecklingen

Strategisk planering

Här hittar du planer och program kopplade till Karlskrona kommuns strategiska planering, exempelvis översiktsplanen och fördjupade översiktsplaner.

Läs mer om Karlskrona kommuns översiktsplan 2030