Anpassad_Tättbebyggtområde.png

Den 30 april har Drift- och servicenämnden med stöd av 10 kapitlet 1 § andra stycket 3 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) beslutat att de områden som anges i kartan ska vara tättbebyggt område.

Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter 1080 2018:100 om tättbebyggt område i Karlskrona träder i kraft den 7 maj 2018.

Föreskriften finns publicerad i Svensk trafikföreskriftssamling (STFS) hos Transportstyrelsen.

Följande lokala trafikföreskrifter upphävs:

 • (1080 1999: 0005) om tättbebyggt område på Trossö och Stumholmen. 
 • (1080 1999 : 0006) om tättbebyggt område på Björkholmen, Ekholmen, Saltö och Dragsö.
 • (1080 1999 : 0007) om tättbebyggt område på Pantarholmen, Långö, Bergåsa, Västra Mark, Annebo och Sjukhusområdet.
 • (1080 1999 : 0008) om tättbebyggt område i Lindesnäs, Marieberg, Kungsmarken, Ekeberg, Mariedal och Backabo
 • (1080 1999 : 0009) om tättbebyggt område på Hästö.
 • (1080 1999 : 0010) om tättbebyggt område på Verkö.
 • (1080 1999 : 0011) om tättbebyggt område på Ringö.
 • (1080 1999 : 0012) om tättbebyggt område i Lyckeby.
 • (1080 1999 : 0013) om tättbebyggt område i Spandelstorp, Vedeby gata och Carlandra-området.
 • (1080 1999 : 0014) om tättbebyggt område i Hässlegården.
 • (1080 1999 : 0015) om tättbebyggt område i Torskors ska upphöra att gälla.