Tabell över olika parkeringsskyltar i Karlskrona

SkyltBetydelse 
 • Här är det tillåtet att parkera.
 • Du får parkera i under högst 7 dygn i följd.
 • Avgift ska betalas på vardagar klockan 9.00-16.00.
 • Platsen finns i grön zon, där är taxan 5kr/tim.
 • På måndagar klockan 8.00-10.00 är det parkeringsförbud (Parkeringsförbudet gäller ej om måndag är en dag före helgdag eller helgdag. Detta undantag är en lokal bestämmelse för Karlskrona.).

 

Alla får parkera där det finns en boendeskylt, om eventuell avgift som anges på övriga skyltar betalas. Men du parkerar billigare om du har ett tillstånd för boendeparkering för den aktuella zonen. Det finns fyra boendezoner: NV, SV, NÖ och NV.

 


 
 Parkeringsförbudszon börjar respektive slutar. Inom området får du bara parkera där det finns en skylt som visar att det är tillåtet.
 
 • Här är det tillåtet att parkera.
 • Du får parkera i max 4 timar i följd. 
 • Avgift ska betalas klockan 9.00-16.00 på vardagar samt klockan 10.00-14.00 dag före söndag och helgdag.
 • Platsen finns i röd zon, där är taxan 13kr/tim.
 
 • Parkering är tillåten.
 • Du får parkera i max 30 min i följd på vardagar klockan 7.00-17.00.
 • Avgift ska betalas klockan 09.00-16.00 på vardagar.
 • Platsen finns i grön zon, där är taxan 5kr/tim.
 

Parkering är tillåten framför och bakom vägmärket.

 

 Parkering är tillåten fram till vägmärket. Efter märket gäller parkeringsförbud på grund av exempelvis parkeringsförbudszonen, korsningsregeln eller att det är en in-/ utfart.
 

Parkering är tillåten på båda sidor om vägmärket, exempelvis inne på en anlagd parkeringsplats eller på vinkelställda platser längs med en gata.

 

 

Parkering är tillåten till höger om vägmärket. Exempelvis inne på en anlagd parkeringsplats eller på vinkelställda platser längs med en gata.

 

 
 • Parkering är tillåten.
 • Parkeringsförbud gäller i området klockan 8.00-18.00 på vardagar.
 
 • Så kallad "ändamålsplats" för lastning och lossning av gods. Här får du inte stanna eller parkera.
 • Gäller på vardagar klockan 7.00-16.00
 • Övrig tid får fordon parkeras på platsen.
 
 • Parkering är tillåten.
 • Parkeringsförbud för personbil klass II (husbil) och släpkärra (husvagn) alla dagar mellan klockan 00.00-06.00.
 
 • Parkering reserverad för person bil klass I.
 • För övriga fordon gäller förbud om att stanna eller parkera här annat än för på- eller avstigning.
 
 • Parkering är reserverad för buss och tung lastbil (över 3,5 ton).
 • Tillåten parkering under högst 8 timmar i följd dygnet runt alla dagar.
 • För övriga fordon gäller förbud för att stanna eller parkera annat än för på- eller avstigning.