Tabell över olika parkeringsskyltar i Karlskrona

Skylt Betydelse 
 • Här är det tillåtet att parkera.
 • Du får parkera under högst 7 dygn i följd.
 • Avgift ska betalas på vardagar klockan 09.00-16.00.
 • Platsen finns i grön zon, där är taxan 5 kronor per timme.
 • På måndagar klockan 08.00-10.00 är det parkeringsförbud. (Parkeringsförbudet gäller inte om måndag är en helgdag eller dag före helgdag. Undantaget är en lokal bestämmelse för Karlskrona.)

 

Alla får parkera där det finns en boendeskylt, om eventuell avgift som anges på övriga skyltar betalas. Men du parkerar billigare om du har ett tillstånd för boendeparkering för den aktuella zonen. Det finns fyra boendezoner: NV, SV, NÖ och SÖ.

 


 
Parkeringsförbudszon börjar respektive slutar. Inom området får du bara parkera där det finns en skylt som visar att det är tillåtet.
 
 • Här är det tillåtet att parkera.
 • Du får parkera i max 4 timmar i följd och mot avgift vardagar klockan 09.00-16.00 samt vardag före söndag och helgdag (lördagar normalt) klockan 10.00-14.00.
 • Platsen finns i röd zon, där är taxan 13 kronor per timme.
 
 • Parkering är tillåten.
 • Du får parkera i max 30 minuter i följd på vardagar klockan 07.00-17.00.
 • Avgift ska betalas klockan 09.00-16.00 på vardagar.
 • Platsen finns i grön zon, där är taxan 5 kronor per timme.
 

Parkering är tillåten framför och bakom vägmärket.

 

Parkering är tillåten fram till vägmärket. Efter märket gäller parkeringsförbud på grund av exempelvis parkeringsförbudszonen, korsningsregeln eller att det är en in-/ utfart.
 

Parkering är tillåten på båda sidor om vägmärket, exempelvis inne på en anlagd parkeringsplats eller på vinkelställda platser längs med en gata.

 

 

Parkering är tillåten till höger om vägmärket. Exempelvis inne på en anlagd parkeringsplats eller på vinkelställda platser längs med en gata.

 

 
 • Parkering är tillåten.
 • Parkeringsförbud gäller i området klockan 08.00-18.00 på vardagar.
 
 • Så kallad "ändamålsplats" för lastning och lossning av gods. Här får du inte stanna eller parkera.
 • Gäller på vardagar klockan 07.00-16.00
 • Övrig tid får fordon parkeras på platsen.

 
 • Parkering är tillåten.
 • Parkeringsförbud för personbil klass II (husbil) och släpkärra (innefattar husvagn) alla dagar mellan klockan 00.00-06.00.
 
 • Parkering reserverad för person bil klass I.
 • För övriga fordon gäller förbud om att stanna eller parkera här annat än för på- eller avstigning.
 
 • Parkering är reserverad för buss och tung lastbil (över 3,5 ton).
 • Tillåten parkering under högst 8 timmar i följd dygnet runt alla dagar.
 • För övriga fordon gäller förbud för att stanna eller parkera annat än för på- eller avstigning.