Parkeringstillstånd för nyttotrafik

Du som kör nyttotrafik eller företagsfordon kan lösa ett tillstånd för nyttoparkering. Tillståndet ger dig rätt att parkera i upp till 4 timmar på avgiftsbelagd parkeringsplats, oavsett vilken tidsbegränsning platsen har. Parkeringstillståndet gäller inte på de avgiftsfria 10 minutersparkeringarna. Tillståndet kostar 4.000 kronor per år.

Ansökan om tillstånd för nyttoparkering, word 27,1 kB

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Personer med rörelsehinder kan ansöka om tillstånd att parkera på platser reserverade för rörelsehindrade. Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv färdas i fordonet.

För att bli beviljad ett parkeringstillstånd ska ditt rörelsehinder vara omfattande med tydliga gångsvårigheter och du ska ha svårigheter att förflytta dig mellan fordonet och parkeringsplatsen inom rimligt gångavstånd.

Du fyller i och skickar in din ansökan tillsammans med läkarintyg och ett foto. 

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad, word 30 kB

Uthämtning av tillståndet

Du får ett brev när ditt tillstånd är färdigt att hämta ut. I vanliga fall tar det ungefär fyra veckor.

Tillståndet ska hämtas av dig personligen i kommunhuset på Östra Hamngatan 7B. Glöm inte att ta med dig id-handling.

Tider för uthämtning:

 • Måndagar klockan 09.30 - 11.30
 • Torsdagar klockan 09.30 - 11.30

Var gäller ett tillstånd?

 • På parkeringsplatser, på gator, vägar och offentliga parkeringsplatser som sköts av kommunen.
 • På parkeringsplats avsedd för rörelsehindrad under högst 24 timmar, om inget annat angivits på tilläggstavla.
 • På del av gata eller väg som enligt lokala trafikföreskrifter har parkeringsförbud, tidsbegränsad parkering eller är gågata, dock under högst tre timmar. Parkering är tillåten enbart om man inte hindrar eller stör annan trafik.

Tillståndet gäller inte

 • i parkeringshus
 • på tomtmark, såvida inte ägaren medgivit det 
 • där det är förbjudet att stanna
 • inom 10 meter från ett gathörn
 • i zoner för viss verksamhet, t.ex. lastzon eller vändzon
 • på hållplats för buss
 • på plats anvisad för viss trafikantgrupp, t.ex. boende
 • på plats anvisad för visst slags fordon, t.ex. buss
 • vid förbud att stanna eller parkera i terräng/grönområde