Ansök i din hemkommun

Du ansöker om parkeringstillstånd i den kommun där du är folkbokförd. Om du inte är folkbokförd i Sverige, ansöker du i den kommun där du befinner dig.

Tillståndet är personligt

 • Parkeringstillstånd utfärdat till rörelsehindrad som själv kör motorfordon får endast användas av tillståndshavaren när denne kör fordonet eller parkerar.
 • Parkeringstillstånd utfärdat till en person som inte själv kör motorfordon får endast användas då tillståndshavaren finns med i fordonet och parkeringen gäller för den rörelsehindrades räkning.

Tillståndet ska i original vara placerat på insidan av fordonets vindruta och vara väl synligt utifrån, med fotosidan neråt. Placera gärna tillståndet på förarsidan av vindrutan.

Tillstånd som missbrukas och inte används på ett rätt sätt kan återkallas. I vissa fall kan även fordonet flyttas.

Övriga villkor

 • En person som har väsentliga svårigheter att förflytta sig till och från ett fordon inom rimligt avstånd från en parkeringsplats kan beviljas tillstånd.
 • För en rörelsehindrad person, som inte kör bil själv, utfärdas tillstånd bara om passageraren är i ständigt behov av stöd eller tillsyn utanför fordonet. Att passageraren är rullstolsburen är inte automatiskt ett skäl för att bevilja parkeringstillstånd.
 • I normalfallet anses föraren av ett fordon kunna lämna av en rörelsehindrad passagerare och därefter parkera bilen enligt vanliga regler.
 • En person med psykiska problem, till exempel fobier, kan få tillstånd endast om de psykiska problemen begränsar förflyttningsförmågan. Intyg skall utfärdas av läkare med specialistkompetens i psykiatri.
 • Även i vissa andra fall kan specialistutlåtande eller gångtest krävas.

Exempel som inte ger rätt till tillstånd

 • Tillfällig nedsättning av förmågan att förflytta sig.
 • En blind person som inte har några problem att förflytta sig.
 • Svårigheter att bära.
 • Svårigheter att ta sig i och ur ett fordon
 • Mag- och tarmproblem då en person kan få akut behov av en toalett.

Var gäller tillståndet?

Med ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad får du parkera:

 • på parkeringsplats som reserverats för rörelsehindrad med parkeringstillstånd.
 • under högst tre timmar på gågata, på tider då det är tillåtet med trafik
 • under högst tre timmar där parkering är förbjuden (under förutsättning att trafiken inte hindras).
 • under högst tre timmar där parkering är tillåten under kortare tid än tre timmar
 • under högst 24 timmar där parkering är tillåten under minst tre men mindre än 24 timmar.

Samma regler gäller för både röd och grön zon.

 Tillståndet gäller inte

 • på privat mark eller i garage om inte ägaren medgivit det.
 • där det är förbjudet att stanna (till exempel 10 meter från en korsning, 10 meter innan ett övergångsställe, gångbana, terräng/grönområden).
 • på plats avsedd för visst ändamål (till exempel lastplats, taxiplats med mera).
 • på plats avsedd för visst fordonsslag (till exempel p-plats för motorcykel, lastbil, buss med mera).
 • på huvudled - om inte särskilt vägmärke anger att parkering är tillåten.
 • på gångfartsområde - utanför utmärkt parkeringsplats (P-märke ska finnas).

Mer information om regler och vägmärken för parkeringstillstånd för rörelsehindrad, pdf

Så här gör du

1. Förbered ansökan genom att skaffa ett läkarintyg

Använd blanketten läkarintyg för parkeringstillstånd för rörelsehindrade när du besöker din läkare. När din ansökan kommit in görs en helhetsbedömning, ett läkarintyg innebär inte att tillstånd utfärdas. 

Ett intyg ska: 

 • utformas på ett sådant sätt att intygspersonen och mottagaren av intyget kan förstå förhållandena och värdera innebörden av uttalandena,
 • vara fullständigt och entydigt
 • skrivas med läslig text och på begripligt språk

Mer information till läkaren finns i dokumentet.

Läkarintyg för parkeringstillstånd för rörelsehindrade, pdf.

2. Fyll i och skicka in ansökan inklusive läkarintyg

Du kan skicka in ansökan direkt via självservicetjänsten eller använda blanketten nedan.

När du ansöker ger du samtidigt tillstånd till att kommunens handläggare och konsultläkare vid behov får kontakta den intygsskrivande läkaren för att få kompletterande upplysningar.

3. Foto och namnteckning

Om du beviljas parkeringstillstånd behöver du lämna in blanketten för foto och namnteckning. Du kommer då att få blanketten skickad till dig men du kan också ladda hem blanketten här:

Blankett för foto och namnteckning, pdf

4. Hämta ut tillståndet

Du får ett brev när ditt tillstånd är färdigt att hämta ut. Handläggningstiden är cirka 6-8 veckor. Tillståndet ska hämtas av dig personligen hos gata-parkavdelningen på Oskarsvärn, Oskarsvärnsvägen i Karlskrona.

Glöm inte att ta med dig id-handling.

Tider för uthämtning:

 • Måndagar klockan 09.30 - 10.30
 • Torsdagar klockan 10.30 - 11.30

Om du inte beviljats tillstånd

Bedömningen av din ansökan görs av kommunens handläggare. Om du har fått avslag på din ansökan och inte är nöjd med beslutet kan du överklaga till länsstyrelsen. 

Ansökan

Till ansökan