Tillståndet ger dig rätt att parkera i upp till 4 timmar på avgiftsbelagd parkeringsplats, oavsett vilken tidsbegränsning platsen har. Parkeringstillståndet gäller inte på de avgiftsfria 10 minutersparkeringarna. Tillståndet kostar 6 400 kronor per år.

Ansökan

Ansökan om tillstånd för nyttoparkering, word 27,6 kB