Tillståndet ger dig rätt att parkera i upp till 4 timmar på avgiftsbelagd parkeringsplats, oavsett vilken tidsbegränsning platsen har. Parkeringstillståndet gäller inte på de avgiftsfria 10 minutersparkeringarna. Tillståndet kostar 6.400 kronor per år.

Ansökan

Ansökan om tillstånd för nyttoparkering, word 27,6 kB