Därmed blir det också enklare för till exempel räddningstjänsten att ta sig fram. Syftet är också att kontrollera de parkeringsplatser som finns så att tillgången på dessa underlättas.

Övervakningen utförs dygnet runt.

Parkeringsanmärkningar

När ett fordon står felparkerat på gatumark får ägaren en parkeringsanmärkning och ska betala en felparkeringsavgift (parkeringsböter) inom 8 dagar.

På privat tomtmark beslutar markägaren själv, inom vissa ramar, om parkeringsregler och parkeringsövervakning. Felparkeringsavgifterna kallas för kontrollavgifter och dessa får inte överstiga de avgifter som kommunen tar ut för felparkering. På plats måste det finnas vägmärken som tydligt markerar vad som gäller samt en skylt med vem som övervakar området. Kontrollavgiften ska vara betald inom 8 dagar.

Felparkeringsavgifter

300 kronor: Om du har parkerat för länge på en tidsbegränsad parkeringsplats eller parkerat på en avgiftsbelagd parkering utan att betala är avgiften 300 kronor.

500 kronor: Denna summa får du betala om du parkerat där det är parkeringsförbud (till exempel på en servicetid) eller om du till exempel ställt dig på gräsmattan i ett tättbebyggt område.

700 kronor: Har du parkerat där det är förbud att stanna eller parkera, ställt bilen där det är angivet yta för en annan typ av fordon, ställt bilen mot färdriktningen eller parkerat på en yta avsett för ett visst ändamål, på en busshållplats, 10 meter innan och efter en vägkorsning eller i körbanan för linjetrafik får du betala 700 kronor i felparkeringsavgift.

1000 kronor: Detta är felparkeringsavgiften om du har parkerat på en plats för rörelsehindrade eller 10 meter innan eller på ett övergångsställe. Den gäller också för parkerade fordon på cykelöverfarter eller som står på en gång- eller cykelbana.

Bestrida en parkeringsanmärkning

Anser du att du felaktigt har fått en parkeringsanmärkning kan du bestrida den.

Gatumark

För att bestrida en parkeringsanmärkning på gatumark gör en anmälan du hos polisen i Karlskrona kommun. Mer information hittar du på polisens hemsida.

Blanketter för bestridande av parkeringsanmärkning (Polisens webbplats)

Tomtmark

Bestridande av kontrollavgift på tomtmark görs till det företag som står på kontrollavgiften eller på skylten vid infarten till parkeringen. Parkeringar på tomtmark är till exempel skolparkeringar, parkeringar Karlskronahem, NKT Arena Karlskrona. Det är parkeringar som är privat eller kommunalt ägda.

Q-parks webbplats

Securitas webbplats

Flyttning av fordon

Om ett fordon hindrar in- och utfarter eller står trafikfarligt kan fordonet behöva flyttas av Karlskrona kommun. Det gäller även långtidsuppställda eller avställda fordon samt fordonsvrak. Fordonen flyttas till en särskild uppställningsplats där fordonsägaren kan hämta ut sin bil efter det att bärgnings- och uppställningskostnader är betalda samt eventuella övriga fordonsrelaterade skulder.

Om ett fordon behöver flyttas tas en avgift ut:

  • Kort flytt personbil: 2 050 kronor (till exempel vid felparkering på Lövmarknaden)
  • Personbil som flyttas till uppställningsplats inklusive utlämning: 3825 kronor
  • Kostnad per dygn (dygn 1-10) som personbilen står på uppställningsplatsen: 62,50 kr/dygn
  • Kostnad per dygn (dygn 11-90) som personbilen står på uppställningsplatsen: 41,25 kr/dygn
  • Skrotningsavgift exklusive eventuella böter och uppställningsavgifter: 
    925-2062,50 kronor
  • Flyttning av cykel: 300 kronor

Är fordonet inte hämtat efter tre månader tillfaller det Karlskrona kommun som därefter skrotar fordonet.

Flyttade fordon

Här hittar du en förteckning över flyttade fordon.

Flyttade cyklar

Här hittar du en förteckning över flyttade cyklar.