Planbesked innebär ett beslut om kommunen tänker påbörja arbete med ny detaljplan eller inte. Ett positivt planbesked innebär att arbetet med detaljplanen ska påbörjas men är ingen garanti för att planen kommer att förändras. Planbeskedet kan inte överklagas.

Kostnaden för planbeskedet beror på hur mycket arbete som krävs för att utreda och eventuellt förändra detaljplanen. Avgiften bygger på timkostnaden för arbetet med planbeskedet och det fortsatta arbetet med att ta fram detaljplanen.

  • Om dina personuppgifter

    När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

    Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighets- principen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

    Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun