Energiraffen_webb.jpg

Hur gör man hållbara transportlösningar till en god affär även i mindre städer?

Torsdagen den 17 september kan du delta i en digital konferens där Karlskrona kommun svarar på frågeställningen och samtidigt lanserar sin hållbarhetssatsning för invånare, kollegor och potentiella samarbetspartners.

Det blir en dag fylld av presentationer och föreläsningar av experter på området samt paneldebatter med inbjudna gäster och politiker.

Innehåll under dagen 

Key note speaker

En tongivade föreläsare med expertkunskaper på hållbarhetsområdet kommer bjudas in för att hålla ett föredrag. 

Presentation av projektet

Det blir beskrivningar av de lärdomar som gjorts och utrymme kommer även ges till presentationer från respektive projektpartners. Utöver detta kommer Karlskronas framtida planer på området att presenteras. 

Politisk debatt

En panel med experter ställer frågor till nationella politiker som är med och fattar beslut inom området. 

Kortare parallellsessioner med möjlighet till frågor och erfarenhetsutbyte mellan lokala, nationella och internationella mobilitetsaktörer. Flertalet aktörer får parallellt chansen att kort presentera vad de gör. Publiken deltar på de sessioner som intresserar dem och utbyter erfarenheter och perspektiv. 

Sidan uppdateras löpande och mer information kommer.

Mobilitetsprojektet

I samband med konferensen avslutas även det mobilitetsprojekt som Karlskrona kommun har genomfört tillsammans med energimyndigheten.

Projektet har lett till uppstarten av en lönsam samnyttjad elfordonspool med bilar och cyklar som både kommunanställda och invånare kan använda.

Anmälan Hållbar delad mobilitet