Mobilitetsprojektet Karlskrona kommuns elfordonspool

Under hösten 2020 avslutas det mobilitetsprojekt som Karlskrona kommun har genomfört tillsammans med energimyndigheten. Projektet har lett till uppstarten av en lönsam samnyttjad elfordonspool med bilar och cyklar som både kommunanställda och invånare kan använda. Poolen kommer fortsätta drivas utanför projektet som en del av Karlskrona kommuns hållbarhetsarbete. 

Du kan läsa mer om projektet i slutrapporten och i kravställningsdokumentet som du hittar nederst på sidan under "Relaterade dokument".

Konferens om hållbar delad mobilitet

Torsdagen den 17 september genomfördes en digital konferens där Karlskrona kommun svarar på frågan om hållbara transportlösningar kan bli en god affär även för mindre städer. Samtidigt presenterades hållbarhetssatsningen för potentiella samarbetspartners, kollegor och invånare.

Det blev en dag fylld av presentationer och föreläsningar av experter på området samt paneldebatter med inbjudna gäster och politiker.

Se konferensen live eller i efterhand

Här kan du följa konferensen och välja vilkan paralell session du vill följa under eftermiddagen.

Spår 1: Huvudspåret (Klockan 09.30-14.00) och parallellsession "Staden". (Klockan14.00-16.00.)

Spår 2: Parallellsession "Människan". (Klockan 14.00-15.45.)

Innehåll under dagen 


Konferencier, Johan Wester

Johan Wester leder med van hand vägen genom dagens olika aktiviteter. Med humor, värme och hjärna har Johan en förmåga att skapa en alldeles unik stämning omkring sig, oavsett sammanhang.

Key note speaker, Filip Lilja

Filip Lilja delar med sig av sina erfarenheter på området hållbar mobilitet. Som medgrundare till teknologi- och transportföretaget Einride finns det stora mängder tankar och idéer om framtidens mobilitet.

Intressanta föreläsare och miniseminarier

Under föreläsningarna och miniseminarierna finns möjlighet till frågor och erfarenhetsutbyte mellan lokala, nationella och internationella mobilitetsaktörer.

Bland annat deltar professor Sigvald Harryson, grundare av företaget InnoVentum som är tillverkaren av hybrikraftverket "Energiraffen" på bilden ovan. 

Politisk debatt

Representanter från riksdagens trafikutskott diskuterar hållbar mobilitet och hur det kan komma att se ut i mindre städer som Karlskrona.

Deltagare debatt:

Emma Berginger (MP)
Anders Åkesson (C)
Louise Meijer (M)
Jens Holm (V)
Helena Gellerman (L)
Johan Büser  (S)
Patrick Jonsson (SD)

Presentation av Karlskrona kommuns mobilitetsprojekt

Tips och lärdomar som gjorts i projektet kommer presenteras och utrymme kommer ges till presentationer från respektive projektpartner. Utöver detta kommer Karlskronas framtida planer på området att presenteras. 

Program

09.30 Välkomnande av kommunalråd och konferencier Johan Wester
09.45 Key note speaker Filip Lilja, Einride 
10.30 Från miljösatsning till besparing – öppna elfordonspooler utanför storstad, Kent  Lindström, Karlskrona kommun
11.05 Så hjälper vi kommuner och regioner att ställa om, Olov Åslund, Energimyndigheten
11.30 Framtidens mobilitetstjänster, Jakob Hammarbäck, Move About 
11.55 Combining Beauty and Intelligence, Sigvald Harrysson, Innoventum AB

12.15 Lunch

13.00 Paneldebatt, representanter från riksdagens trafikutskott 
13.50 Bensträckare
14.00-16.00 Parallella sessioner, människan och staden

16.00 Konferensen avslutas

Parallella sessioner


Människan, klockan 14.00-15.45

i. Social hållbarhet - cirkulär ekonomi, Jörgen Aronsson Och Thomas Lundahl, KASAK
ii. Resvanor och konsumtionsmönster, Pär Wallin, Växjö kommun
iii. Karlskrona kommuns chaufförsverksamhet, Håkan Bergström, Karlskrona kommun
iv. Cities for a sustainable future – local cooperation in the Baltic Sea region, Esther Kreutz Hassinen, Union of the Baltic Cities
v. Individens val och hållbar mobilitet, Marie Pellas, Gröna bilister 

Staden, klockan 14.00-16.00

 i. Lunds nya spårvagnar, Eva Rydén Dalman, Lunds kommun
ii. Kombinerad mobilitet och kollektivtrafik, Karoline Håkansson, Blekingetrafiken
iii. Delad elektrisk mobilitet hos fastighetsägare. Hur förändrar vi stadsrummet? Jacob Hammarbäck, Move About
iv. Strategic Urban Mobility Plans (SUMP), Gustaf Friis, City of Aarhus
v. Från fossilt till elektriskt; Omställning av infrastruktur och fordon Prof. Tobias Larsson, Blekinge Tekniska Högskola 
vi. Solutions and Offers for Multimodality, Steffen Nozon, City of Rostock