Trafikantveckan är ett årligt återkommande europeiskt initiativ som syftar till att främja miljövänliga resor och hållbara transporter. Den allmänna folkhälsan och livskvaliteten står i fokus - både klimat och invånare ska gynnas. 

Inom kort kommer här mer information och program.