Inom projektet LIS arbetar Karlskrona kommun möjliggöra för nya boendemiljöer, näringsverksamheter, turism- och friluftsanläggningar i attraktiva strandnära lägen.

I nuläget två finns områden utpekade i Karlskrona kommun. Det är vid Norra Sillhövdan i Homsjö och kring Västersjön i Saleboda och Fur. Sjöar vid orter som Nävragöl, Holmsjö, Saleboda/Fur, Tving och Fjärdsjömåla räknas också som LIS-områden.

Läs projektbeskrivningen, pdf 48 kB 

Läs rapporten från naturvärdesinventeringen, pdf 17 MB 

Läs mer om Karlskrona kommuns översiktsplan.