Målgrupp

Utbildningen riktar sig till de som ansvarar för eller samordnar det systematiska brandskyddsarbetet i verksamheten.

Innehåll

  • Lagstiftning gällande systematiskt brandskyddsarbete
  • Vad som bör ingå i SBA
  • Hur SBA ska kontrolleras och dokumenteras

Plats

Utbildningen kan genomföras hos Räddningstjänsten Östra Blekinge eller hos er.
Vid utbildning hos er krävs lektionssal med projektorduk/vit vägg.

Intresseanmälan till kurs

Om utbildningen

  • Om dina personuppgifter

    När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

    Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighets- principen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

    Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun