Innehåll

Konditionstestet är ett så kallat rullbandstest som du genomför med fullt påtagen larmutrustning.

Kontakt och mer information

Kontakta oss på Räddningstjänsten Östra Blekinge eller gör en intresseanmälan om du vill genomföra ett test.

Torbjörn Svensson, utbildningsansvarig Räddningstjänsten Östra Blekinge. 
E-post: torbjorn.svensson@karlskrona.se
Telefon: 0455-61 75 84

Läs mer om konditionstestet på msb.se

Läs mer om utbildningen skydd mot olyckor hos MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Intresseanmälan till kurs

Om utbildningen

  • Om dina personuppgifter

    När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

    Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighets- principen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

    Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun