Målgrupp

Anställda och entreprenörer som utför Heta Arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av Heta Arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

Innehåll

Utbildningen omfattar bland annat brandkunskap, gällande säkerhetsregler, försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter och organisation på tillfällig arbetsplats samt praktik.

Certifikat (giltighet 5 år), kurslitteratur, fika och lunch är inkluderat i kursavgiften.

Målsättning

Efter utbildningen ska deltagaren kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga Heta Arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras. 

Efter avslutad kurs med godkänt resultat får deltagaren ett certifikat som gäller i fem år.

Tidsåtgång

Kursen omfattar 8 timmar.

Plats

  • Karlskrona brandstation (Oskarsvärnsvägen 3)
  • Övningsfältet Eldorado, Ronneby (Ställverksvägen)

Anmälan

Du anmäler dig till kursen via Brandskyddsföreningen Blekinges hemsida. 

Läs mer om Heta arbeten och anmälan till kurs 

Kontakt

Vid egna önskemål om datum för kurstillfälle, kontakta:

Torbjörn Svensson, utbildningsansvarig Räddningstjänsten Östra Blekinge. 
E-post: torbjorn.svensson@karlskrona.se
Telefon: 0455-61 75 84