3650539-close-of-a-hand-writing.jpg

De glädjande siffrorna redovisades för kunskapsnämndens arbetsutskott under torsdagen.
De visar att 74,4 procent av 563 elever som går i årskurs nio på de kommunala skolorna har godkänt i alla ämnen i år. Det är en ökning med 4,6 procentenheter jämfört med 2018 och ett trendbrott i kunskapsresultaten.

– Det är många olika faktorer som ligger bakom ökningen, bland annat ett medvetet arbete från lärare och rektorer, säger Ann-Christin Nielsen, som är avdelningschef stöd, kvalitet och utveckling på kunskapsförvaltningen.

Håkan Eriksson (S), ordförande i kunskapsnämnden, gläds över de positiva resultaten.

– Vårt viktigaste mål är att eleverna i våra skolor når kunskapsmålen. Varenda elev förtjänar att kunna nå dem. Därför följer vi resultaten så noggrant och ofta vi kan för att få möjlighet att hjälpa varje elev så bra som möjligt. Vi är förstås glada att resultatet har gått upp i årskurs 9 men slår oss självklart inte till ro med det, säger han.

För elever i årskurs 6 på de kommunala skolorna har det skett en viss tillbakagång. Förra året var det 78,9 procent som hade godkänt i alla ämnen i årskurs 6. I år har den siffran minskat med 3,5 procentenheter.

– När det gäller resultatet i årskurs 6 kommer det att göras en analys av dem som kan verksamheten bäst och som utifrån den analysen kan göra kloka och genomtänkta åtgärder. Jag vill tacka all den personal som varje dag arbetar för att skapa en skola och miljö där varje elev kan lyckas, säger Håkan Eriksson, kunskapsnämndens ordförande.
 
Mer information
Håkan Eriksson (S), ordförande i kunskapsnämnden
0455-30 30 07
 
Ann-Christin Nielsen, avdelningschef stöd, kvalitet och utveckling
0455-30 42 56