Vid pressträffen medverkar representanter från Junis, IOGT-NTO:s juniorförbund, Karlskrona kommun och Blekinge läns nykterhetsförbund.

Tid: fredagen den 24 maj, klockan 10.00
Plats: Scandic, Karlskrona

Mer information:
Eva Dahlberg, folkhälsostrateg
0455-30 31 22