Sedan tidigare har en undersökning av luften i Torgbackens förskola visat spår av ett ämne som släpps ut när impregnerat trä utsätts för fukt. Enligt Arbets- och miljömedicin i Lund är ämnet i sig inte hälsofarligt, men det ger upphov till en stark lukt.

Efter det har vidare undersökningar av byggnadens konstruktion genomförts. Karlskrona kommun har nu fått svar på vad de visar.

Rapporten från undersökningarna visar att det tidigare uppmätta ämnet kommer från impregnerat trämaterial i enstaka väggar. Rapporten utesluter också att det skulle handla om något annat ämne än det som tidigare upptäckts.

Karlskrona kommun kommer nu att ta fram en åtgärdsplan, som bland annat innefattar att ta bort trämaterialet på de platser där det anträffats.

För mer information:
Kent Lindström, tf fastighetschef: 0455-30 30 43