Bilder på kulturhuset

  • 647_KARLSKRONA KULTURHUS_Närvy_6_Med_2.1.jpg
  • 647_KARLSKRONA KULTURHUS_Togetherness_2.1.jpg
  • 647_KARLSKRONA KULTURHUS_Trefaldighet_2.1.jpg

Kulturhuset ska vara fyllt med kultur, information, kunskap, kreativitet och inspiration. Det ska vara både en modern mötesplats och en flexibel arbetsplats.

- Detta är den största kultursatsningen i Karlskrona någonsin, säger Börje Dovstad, ordförande för kulturhusets styrgrupp. 

Kulturhusets utformning

Det nya kulturhuset är gestaltat av arkitektkontoret Dorte Mandrup. Deras förslag ”Karls krona” utsågs som vinnare i arkitekttävlingen som arrangerades av Karlskrona kommun i samarbete med Sveriges Arkitekter. 

Läs mer om arkitekttävlingen

Bygglovet som nu skickas in inkluderar ritningar över kulturhusets fasad och planlösning. Ändringar i möbleringen och mindre justeringar av interiören kan fortfarande göras.

Vad ska finnas i kulturhuset? 

Kulturhusets fem plan rymmer bland annat ett nytt stadsbibliotek, konsthall, besökscentrum, café och servering samt en black box. 

På entréplanet ligger besökscentrum som ska bestå av Karlskrona Turistbyrå, informationsytor om världsarvet Örlogsstaden Karlskrona och information om biosfärområdet Blekinge Arkipelag. På entréplanet  är även delar av konsthallens ytor förlagda som sträcker sig vidare till delar av våningsplanet nedanför.

- Entréplanet blir en knutpunkt för kulturhusets verksamheter och aktiviteter och ytan ska kunna anpassas utifrån verksamheternas behov och säsong, säger Elina Tyrberg, förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen.

Kulturhuset ska även rymma en black box - ett odekorerat scenrum för till exempel mindre dans-, musik- och teateruppsättningar, filmvisningar och föreläsningar.

Det nya stadsbiblioteket byggs för att möta nutida och framtida behov och flera nya funktioner tillkommer.

- Bland annat ett maker space som är ett rum för skapande och kreativitet, samt små mötesrum, en sagogrotta för de allra yngsta och nya utbildningsytor för teknik, berättar Elina Tyrberg. 

Byggnadens översta våningsplan består av en öppen och flexibel yta med café och servering. Här finns även en terrass med en fantastisk utsikt över staden. 

Tidplan

När bygglovet har vunnit laga kraft kan ett investeringstillstånd sökas och sedan kan en upphandling av entreprenad göras. Planen är att börja bygga kulturhuset senast våren 2021 för att det sedan ska stå färdigt senast våren 2023.