Den omfattande utredning som kommunen har gjort av Gertrud Care AB visar på så stora brister att äldrenämnden i dag beslutat att med omedelbar verkan utesluta företaget som utförare av hemtjänstinsatser inom valfrihetssystemet i Karlskrona kommun.
Avtalet med Gertrud Care AB hävs från och med den 15 juni.

- Det här görs för att säkra brukarens möjligheter till god vård och omsorg, säger Martin Olsson, förvaltningschef för äldreförvaltningen.

Utredningen inleddes i februari 2019 och har bestått i en genomgång av dokumentation och registreringar i det verksamhetssystem som alla utförare ska använda.

Det har framkommit att det finns stora brister gällande Gertrud Care AB:s registrering av utförda insatser i verksamhetssystemet, vilket har försvårat kommunens möjlighet till insyn i företaget och kontroll av verksamheten.

Kommunens utredning visar också stora brister för delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Personal som saknat rätt utbildning har gett brukare medicin trots att de inte får utföra sådana arbetsuppgifter.
Redan i mars vidtog kommunen åtgärden att begränsa utförarens uppdrag.

Det finns även brister i företagets faktureringsrutiner, då kommunen har fått fakturor på insatser som inte har utförts.

Under dagen har kommunen träffat representanter från Gertrud Care AB för att delge företaget beslutet.

Kommunen kommer under onsdagskvällen att kontakta samtliga brukare som har Gertrud Care AB som utförare. Brukarna informeras då om att de behöver välja en ny utförare, vilket de vid behov får hjälp med.

 

Mer information:

Eva-Lotta Altvall
Äldrenämndens ordförande
0766 – 20 90 96

Martin Olsson
Förvaltningschef, äldreförvaltningen
0455 – 30 44 01