Den omfattande utredning som kommunen har gjort av 2 Sjuksystrar AB visar på så stora brister att äldrenämnden i dag beslutat att med omedelbar verkan utesluta företaget som utförare av hemtjänstinsatser inom valfrihetssystemet i Karlskrona kommun. Kommunens utredning är i linje med en utredning gjord av Inspektionen för Vård och Omsorg, vilken resulterade i att 2 Sjuksystrar AB fick avslag på sin ansökan om tillstånd att bedriva hemtjänstverksamhet.  

Avtalet med 2 Sjuksystrar AB hävs från och med den 30 juli.

- Det här görs för att säkra brukarens möjligheter till god vård och omsorg, säger Eva Herbertson, ställföreträdande förvaltningschef för äldreförvaltningen.

Utredningen inleddes i maj 2019 och har bestått i en genomgång av dokumentation och registreringar i det verksamhetssystem som alla utförare inom valfrihetssystemet i Karlskrona ska använda.

Det har framkommit att det finns stora brister gällande 2 Sjuksystrar AB:s registrering av utförda insatser i verksamhetssystemet, vilket har försvårat kommunens möjlighet till insyn i företaget och kontroll av verksamheten.

Under torsdagen delgav kommunen äldrenämndens beslut till representanter från 2 Sjuksystrar AB.

Kommunen kommer under torsdagen att kontakta samtliga brukare som har 2 Sjuksystrar AB som utförare. Brukarna informeras då om att de behöver välja en ny utförare, vilket de vid behov får hjälp med.

 

Mer information:

Eva-Lotta Altvall
Äldrenämndens ordförande
0766 – 20 90 96

Eva Herbertson
Ställföreträdande förvaltningschef, äldreförvaltningen
0455 – 30 44 12