Flygbild_kna.jpg

– Vi nådde inte riktigt hela vägen. Men allt det fantastiska arbete som lagts ner av hängivna och engagerade människor kan ingen ta ifrån oss, säger kommunstyrelsens ordförande Sandra Bizzozero. Jag är så stolt över att vi var en av tre stadskärnor, i hela landet, som gick till final. Jag vill av hela hjärtat tacka för ett otroligt väl utfört arbete.
 
Nomineringen i tävlingen är resultatet av många års fokuserat samarbete mellan Karlskrona kommun, Karlskrona City och Cityfastighetsägarna i Karlskrona.
– Det känns ändå fantastisk att komma så här långt, säger kommunens centrumutvecklare Anneli Robertsson. Det är ett kvitto på att vi har gjort rätt satsningar under flera år.
– Detta är ett bevis på att det samarbete vi skapat mellan alla aktörer är slagkraftigt. Vår stadskärna är inte statisk och samtidigt finns en röd tråd i allt vi gör, säger Ulf Åberg på Heimstaden och Cityfastighetsägarna i Karlskrona.

På diplomet som delades ut under onsdagskvällen står:

"Med stark förankring och långsiktighet får gata för gata och plats efter plats nytt arkitektoniskt utseende. Stadens historia är ständigt närvarande och fungerar i fin harmoni med framtidens stadsbild. Nya, havsnära stadsdelar växer fram, staden förtätas och fylls av kultur, idrott och upplevelser. Målmedvetenhet, egen modell för samfinansiering och ett engagerat näringsliv bäddar för lyckade resultat. Nu och i framtidens Karlskrona!"
 
Nu på fredag finns politiker, tjänstemän, fastighetsägare, näringsidkare och kommunanställda på plats på Stortorget för att berätta om hur tävlingen och hur arbetet för en levande stadskärna mitt i världsarvet gått till och fortsätter. Det bjuds på kaffe och bakelse för att fira silverplatsen.
 
Datum: fredagen den 24 maj
Tid: 14.00-15.00.
Plats: Stortorget, vid Karl XI:s postament.
 
Mer information:
Anneli Robertsson, centrumutvecklare.
0455-30 39 59

Priset Årets stadskärna delas ut av Svenska Stadskärnor som arbetar för att öka medvetenheten om stadskärnans betydelse som tillväxtgenerator. I Svenska Stadskärnor samverkar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Svensk Handel, Fastighetsägarna Sverige, Visita, Boverket och sammanlagt 200 enskilda företag, kommuner och samverkansorganisationer, samt nätverket Centrumutvecklare.se.