ICC.jpg

192 städer från 20 olika länder ansökte om att få delta i EU-projektet. När 88 ansökningar nu har godkänts står det klart att Karlskrona kommun är en av deltagarna. Från Sverige ingår även Skellefteå, Vänersborg och Trollhättan i programmet.

De utvalda städerna kommer att utbyta kunskap, erfarenheter och få skräddarsydd vägledning de kommande två åren. Målsättningen är att deltagarna ska uppnå grön, smart och hållbar tillväxt med hjälp av avancerad teknik.

– Projektet passar väl in i Karlskronas satsning för att framtidssäkra kommunens service och tjänsteleverans med stöd av digitalisering. Genom projektet ges möjlighet till omfattande omvärldsspaning och att både hämta och sprida goda erfarenheter inom digital transformation, säger Fredrik Sjölin, som arbetar som utvecklingschef IT på Karlskrona kommun.

Karlskrona kommun deltar i projektet tillsammans med Blekinge tekniska högskola (BTH) och Blue science park (BSP).

Under 2018 och 2019 deltog Karlskrona i Digital cities challenge, som är ett liknande projekt. Då låg fokus på insatser för att arbeta med digitalisering inom näringslivet. Den här gången har projektet en bredare ansats. Utöver digitalisering av tjänster i kommunens verksamhet ligger fokus även på ökade möjligheter för medborgarmedverkan och samhällsengagemang samt digitaliseringsinsatser inom hälsa samt utbildning.

Mer information:
Fredrik Sjölin
Utvecklingschef IT, Karlskrona kommun
E-post: fredrik.sjolin@karlskrona.se
Telefon: 0455-30 47 66