Alla Karlskrona kommuns verksamheter ska vara jämställdhetsintegrerade.

Det innebär att ett jämställt perspektiv alltid ska finnas med när beslut fattas. Det gäller inte bara övergripande myndighetsbeslut utan även beslut som fattas i vardagen, till exempel vilken arbetsuppgift som ska prioriteras framför en annan.

– I Karlskrona ska det vara självklart att vi invånare ska ha samma förutsättningar för att utvecklas och leva ett bra och innehållsrikt liv. För att vi ska lyckas med detta är det avgörande att arbeta med jämställdhet och att integrera ett jämställdhetsperspektiv i hela den kommunala verksamheten, säger Sandra Bizzozero, kommunstyrelsens ordförande.

Kommuner som jämställdhetsintegrerar har möjlighet att samarbeta inom ramen för konceptet Modellkommuner.

Satsningen drivs med stöd från regeringen och ansökan om att bli modellkommun görs till Sveriges kommuner och regioner (SKR). Nu är det klart att Karlskrona blir en av modellkommunerna som ska ingå i samarbetet.

Syftet med konceptet är att säkerställa jämställda välfärdstjänster för olika grupper av kvinnor, män, pojkar och flickor. De utvalda modellkommunerna utbyter erfarenheter och lär av varandra för att tillsammans utveckla metoderna för jämställdhetsintegrering.

– Vi är otroligt glada att vi nu är en av kommunerna som får möjlighet att arbeta mer aktivt och strukturerat med dessa viktiga frågor. Jag kan knappt vänta med att sätta igång arbetet som en modellkommun för jämställdhet, säger Sandra Bizzozero, kommunstyrelsens ordförande.

För mer information:
Sandra Bizzozero
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0709-30 37 69