Tiffany 2.jpg

Förordnandet gäller från den 1 september och i avvaktan på att en permanent förvaltningschef rekryterats.

Tiffany Bovin har arbetat som bibliotekschef i Karlskrona kommun sedan oktober 2017. Innan dess var hon bibliotekschef i Österåkers kommun. Hon har även tidigare varit tillförordnad förvaltningschef på kultur- och fritidsförvaltningen, men då under kortare perioder.

– Jag ser fram emot att lära mig ännu mer om fritid och anläggningar. Jag har bra koll på de större projekten på kultursidan, som det planerade kulturhuset och kulturskolans nya lokaler så det blir kontinuitet i de processerna, säger Tiffany Bovin.

Hon ersätter Elina Tyrberg, som i sin tur tillträder som förvaltningschef för funktionsstödsförvaltningen den 1 september.

Per Jonsson, som det senaste året varit tillförordnad chef för funktionsstödsförvaltningen, återgår då till sin anställning vid kommunledningsförvaltningen.

Mer information:
Tiffany Bovin
Tillträdande tillförordnad förvaltningschef, kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon: 0455- 30 35 05
E-post: tiffany.bovin@karlskrona.se